Pracownik socjalny będzie mógł domagać się od osoby ubiegającej się o zasiłek z pomocy społecznej dokumentów, potwierdzających jej sytuację materialną, innych niż te, które wynikają z przepisów. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, który czeka na podpis Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik pomocy społecznej może żądać np. PIT od osoby, która chce otrzymać określone świadczenie. Po wejściu w życie projektowanych rozwiązań będzie mógł np. żądać przedstawienia zaświadczenia z urzędu pracy o tym, że nie jest zarejestrowany jako bezrobotny.

- Ułatwi to pracę pracownikom socjalnym i jednocześnie przyspieszy procedurę przyznawania świadczeń - podkreśla Dagmara Michalska z Ośrodka pomocy Społecznej w Zabrzu.

Dodaje, że klient pomocy społecznej może odmówić przedstawienia pracownikowi żądanych dokumentów. Wtedy jednak musi się liczyć z odmową udzielenia mu świadczeń.