Eurostat ogłosił tego samego dnia, że bezrobocie w strefie euro sięgnęło w maju rekordowego poziomu 9,5 proc., zaś w całej UE wzrosło do 8,9 proc. Oznacza to, że w UE jest 21,46 mln bezrobotnych. W ciągu miesiąca przybyło ich 385 tys., a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy - 5,1 mln.

Pierwotny budżet przewidziany w ramach nowego instrumentu to 100 mln euro, które, przy współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zwłaszcza z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, pozwoli na wygenerowanie łącznie nawet 500 mln euro.

"Kryzys gospodarczy spowoduje w tym roku w UE utratę 3,5 mln miejsc pracy. Kryzys finansowy utrudnił dostęp do kredytów osobom chcącym założyć lub rozwinąć swoje własne firmy. W obecnej, trudnej sytuacji chcemy zaoferować nowy początek osobom bezrobotnym poprzez zapewnienie im dostępu do kredytu. Chcemy bowiem pomagać małym przedsiębiorstwom w dalszym rozwoju pomimo kryzysu. To pomoże stworzyć nowe miejsca pracy" - oświadczył unijny komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Szpidla.

KE zapewnia, że po zatwierdzeniu nowego instrumentu nazwanego PROGRESS przez kraje członkowskie i Parlament Europejski, pracownicy, którym grozi utrata pracy lub którzy już ją utracili, a którzy chcą założyć własną firmę, będą mieli lepszy dostęp do funduszy oraz będą mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci poradnictwa, szkoleń i instruktażu. Osoby będące w trudnej sytuacji, w tym zwłaszcza ludzie młodzi, którzy chcą założyć małe przedsiębiorstwo lub rozwinąć jego działalność, będą mogły również uzyskać gwarancje oraz pomoc w przygotowywaniu planu operacyjnego.

Kwota 500 mln euro ma wystarczyć na ok. 45 000 pożyczek poniżej 25 tys. euro udzielonych w ciągu najbliższych ośmiu lat. Dodatkowym ułatwieniem ma być możliwość ubiegania się o dotacje na spłatę oprocentowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Według danych Eurostatu, bezrobocie w Polsce jest poniżej unijnej średniej i wyniosło w maju 8,1 proc. (dane różnią się od podawanych w Polsce przez GUS z powodu stosowania innej metodologii). Najwyższe było w Hiszpanii - 18,7 proc. oraz na Łotwie - 16,3 proc. i Estonii - 15,6 proc. Najniższe - w Holandii - 3,2 proc. i w Austrii - 4,3 proc.

Inicjatywa KE została już wstępnie zapowiedziana na początku czerwca i zaakceptowana przez szefów państw i rządów "27" na szczycie w Brukseli. KE liczy, że po ostatecznym zatwierdzeniu instrument zostanie uruchomiony przed końcem przyszłego roku.