Państwowa Inspekcja Pracy przeszkoli firmy budowlane, aby zapewniały właściwe warunki pracy.
Do czerwca tego roku inspektorzy PIP zbadali okoliczności i przyczyny 216 wypadków przy wykonywaniu robót budowlanych. W ich wyniku poszkodowanych zostało 259 osób, z czego 46 poniosło śmierć. Dane PIP wskazują, że w 2008 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 12 proc. liczba wypadków przy pracy, w tym w budownictwie o 3,5 proc. O ponad 25 proc. wzrosła też w tym sektorze liczba wypadków śmiertelnych.
W związku z tym PIP rozpoczęła realizację programu Bezpieczna budowa. Jego celem będzie poprawa warunków pracy i pełne dostosowanie firmy do obowiązujących przepisów. Do programu może zgłosić się każde przedsiębiorstwo budowlane. Program przewiduje szkolenia dla pracodawcy i pracowników, sprawdzenie aktualnej sytuacji bezpieczeństwa pracy w firmie oraz audyt, którego pozytywny wynik ma zwolnić firmę z planowanych w najbliższym czasie kontroli. Firmy mogą zgłaszać się do końca lipca do okręgowych inspektoratów pracy.
Ponadto PIP i ZUS będą prowadzić wspólną kampanię społeczną, która ma promować bezpieczną pracę na wysokościach, bo jak wskazują kontrole, upadki z dużej wysokości są najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków w budownictwie.