CKE opublikowała te dane w poniedziałek na swojej stronie internetowej.

Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło ponad 426 tys. zdających, w tym 396 tys. stanowili tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, pozostałe osoby to absolwenci z lat ubiegłych, którzy albo wcześniej nie zdali matury lub chcieli poprawić uzyskane wyniki.

Wśród tegorocznych absolwentów maturę zdało 81%

Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do egzaminu z języka polskiego - ustnego i pisemnego, wybranego języka obcego nowożytnego - ustnego i pisemnego oraz pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu do wyboru. Egzaminy pisemne można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów mogą przystąpić do poprawki w sierpniu.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.

W przedmiotach takich jak język polski i popularne języki obce zdawanych obowiązkowo, a rzadko uwzględnianych w wymaganiach rekrutacyjnych uczelni, znaczna większość maturzystów wybiera egzamin na poziomie podstawowym. Do grupy takich przedmiotów należy również najliczniej wybierana geografia.

Egzamin pisemny z języka polskiego zdało na poziomie podstawowym 94 proc. maturzystów, na poziomie rozszerzonym - 99 proc. Jednocześnie średni wynik na poziomie podstawowym to 52 proc. możliwych punktów i 65 proc. na poziomie rozszerzonym.

Wśród języków obcych najpopularniejszy na tegorocznej maturze był angielski - wybrało go około 80 proc. maturzystów. Na drugim miejscu znalazł się niemiecki - 15 proc. Na trzecim rosyjski - 6 proc. Francuski, hiszpański i włoski zdawało mniej niż po jednym proc. abiturientów.