Posłowie przyjęli wszystkie z ponad 20 proponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jedna z nich rozszerza skład Rady Konsultacyjnej Agencji Ochrony Technologii Medycznych o przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Nowelizacja określa kryteria, które będą uwzględniane przy kwalifikowaniu świadczeń jako gwarantowanych

Nowelizacja określa kryteria, które będą uwzględniane przy kwalifikowaniu świadczeń jako gwarantowanych.

Wykaz świadczeń gwarantowanych ma być dla pacjentów źródłem informacji o tym, jakie świadczenia będą finansowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a za które będą musieli częściowo zapłacić. Minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu, jaka część świadczenia będzie finansowana ze środków publicznych, a jaka przez pacjenta.

Postępowaniem w sprawach kwalifikowania świadczeń zdrowotnych gwarantowanych będzie zajmowała się Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Podejmowane przez nią decyzje będą poprzedzane opiniami konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Rady Konsultacyjnej. Dopiero po uzyskaniu tych wszystkich rekomendacji minister zdrowia zdecyduje, które świadczenia, w jakim stopniu i na jakich warunkach będą gwarantowane. Jego decyzja będzie niezależna od rekomendacji AOTM.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.