Nowe regulacje

W przyszłym roku zmienią się unijne przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym regulacje dotyczące delegowania pracowników. W I połowie 2010 r. wejdzie w życie rozporządzenie 883/2004 (opubl. Dziennik Urzędowy UE z 30 kwietnia 2004 r. nr L166/1), które zastąpi rozporządzenie 1408/71. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać po pół roku od opublikowania rozporządzenia wykonawczego do niego. To wykonawcze jest na razie projektem. Rozporządzenie 883/2004 przewiduje istotne zmiany dotyczące okresu opłacania składek do krajowego systemu ubezpieczeń społecznych.

– Firmy polskie będą mogły je opłacać do ZUS za oddelegowanego za granicę pracownika przez dwa lata, a nie przez rok – mówi Barbara Kolimeczkow, starszy menedżer w PricewaterhouseCoopers.

Firma polska nie będzie jednak mogła przedłużyć ponad dwa lata okresu opłacania składek do ZUS. A przez dwa lata będzie płaciła składki, jeśli spełni warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym. Pracownik bezpośrednio przed oddelegowaniem musi więc podlegać krajowemu zabezpieczeniu społecznemu, czyli składki z tytułu jego pracy muszą być opłacane na przykład do ZUS. Ten minimalny okres ma wynieść przynajmniej miesiąc.

Wymóg ten wynika z projektu nowej decyzji komisji administracyjnej wspólnot europejskich ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących, która ma zastąpić decyzję nr 181/2000 odnoszącą się do aktualnie obowiązujących przepisów koordynacyjnych. Ponadto taki pracownik delegowany nie będzie mógł wyjechać na kontrakt, aby zastąpić innego pracownika.