Osoba ponownie przyjmowana do pracy u tego samego pracodawcy nie będzie podlegała badaniom wstępnym, jeśli posiada aktualne orzeczenie lekarskie. Pracownik czasowo zatrudniany u tego samego pracodawcy może otrzymać jedno świadectwo pracy na podstawie umów zawartych w okresie dwóch lat.

Wczoraj (24 czerwca) odbyło się w sejmie pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Dalszymi pracami nad projektem ma się zająć Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Spraw Zmian w Kodyfikacjach.

Senacki projekt proponuje, aby badaniom wstępnym nie podlegali pracownicy przyjmowani do pracy u dotychczasowego pracodawcy, posiadający aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, jeżeli warunki pracy na tym stanowisku nie uległy zmianie

– Badania lekarskie będą ważne tylko u tego pracodawcy, który je zlecił – wyjaśnia Marek Trzciński, senator (PO). Dodaje, że ograniczenie to związane jest często z innymi zakresami obowiązków na tych samych stanowiskach u różnych pracodawców, np. praca biurowa u jednego pracodawcy nie wymaga pracy przy komputerze, a u innego taki wymóg będzie niezbędny.

Obecnie badaniom wstępnym nie podlegają tylko te osoby, które są przyjmowane ponownie przez dotychczasowego pracodawcę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy (nawet bez jednodniowej przerwy).

Dzięki tej zmianie firmy będą mogły zaoszczędzić na ograniczeniu wstępnych badań lekarskich.

W projekcie wprowadzono też zmiany dotyczące obowiązku wydawania przez pracodawcę świadectwa pracy. Firma wciąż będzie zobowiązana do niezwłocznego wydania go pracownikowi po wygaśnięciu stosunku pracy. Zostanie ona jednak zwolniona z obowiązku każdorazowego wydawania takiego świadectwa, gdy pracownik będzie pozostawał w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, określony lub czas wykonywania określonej pracy. Wtedy firma będzie zobowiązana wydać pracownikowi świadectwo pracy w okresie dwóch lat, licząc od daty pierwszej z tych umów. Pracownik może jednak domagać się wydania oddzielnych świadectw pracy do każdej z tych umów.

Nowelizacja ma wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia.