Problemy pracy tymczasowej w Polsce były tematem konferencji prasowej, zorganizowanej dziś przez PKPP Lewiatan i Związek Agencji Pracy Tymczasowej (ZAPT). Udział w niej wziął również Maurice Delbar z europejskiego związku agencji pracy tymczasowej Eurociett. Podczas konferencji podkreślano, że zainteresowanie tego rodzaju zatrudnieniem w Polsce - zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników - jest na razie niewielkie, choć mogłoby być dobrym rozwiązaniem na czas kryzysu.

Bulik przypomniała, że Polska ma najniższy w Europie wskaźnik osób w wieku produkcyjnym, które są czynne zawodowo. "Wynosi on zaledwie 54,7 proc. Co gorsza ponad 14 proc. bezrobotnych nie chce znaleźć pracy" - powiedziała. Bulik zaznaczyła, że "22 proc. wszystkich bezrobotnych to ludzie młodzi, którzy dopiero powinni wchodzić na rynek pracy".

"Potrzebne są zmiany w prawie"

Jej zdaniem sposobem na aktywizację zawodową Polaków może być praca tymczasowa, ale potrzebne są zmiany w prawie, które ułatwią zatrudnianie pracowników w tej formie. Wskazała na zbyt krótki termin, na jaki można zatrudniać pracowników tymczasowych. Wynosi on 12 miesięcy. Inny problem to - jej zdaniem - obowiązek wykonywania wstępnych badań lekarskich każdorazowo, gdy podejmowana jest kolejna praca tymczasowa, nawet gdy dana osoba jest zatrudniana w tej samej firmie, a przerwa w zatrudnieniu wynosiła tylko kilka dni.

"Szansą na rozwój pracy tymczasowej może być projektowana zmiana ustawy o agencjach pracy tymczasowej, która w najbliższych dniach będzie rozpatrywana przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny" - powiedziała na wtorkowej konferencji ekspertka PKPP Lewiatan Grażyna Spytek-Bandurska.

Zmiany przewidują: wydłużenie okresu zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej do 18 miesięcy; obowiązek wykonywania badań wstępnych lekarskich tylko wtedy, gdy przerwa w pracy jest dłuższa niż 30 dni; obowiązek wystawiania pracownikom świadectwa pracy przez agencję pracy tymczasowej raz na 12 miesięcy, chyba że zażądają go wcześniej.

"Praca tymczasowa skutecznie zachęca do podjęcia pierwszej pracy osoby młode"

Jak podkreślał Jacek Męcina z Lewiatana, "ułatwienie w zatrudnianiu pracowników tymczasowych są szczególnie ważne wtedy, gdy przedsiębiorcy mają kłopoty finansowe i nie są skłonni decydować się na długoterminowe zatrudnianie ludzi. Skorzystanie z pracowników tymczasowych umożliwi im rozsądne zarządzanie kosztami personalnymi".

Delbar powiedział, że "w Europie już dawno zauważono, iż praca tymczasowa skutecznie zachęca do podjęcia pierwszej pracy osoby młode, pozwala zmieniać profil zatrudnienia, wrócić na rynek pracy tym, którzy czasowo z niego wypadli, wspomaga pracodawców tworzących nowe miejsca pracy".

"W Europie średni udział pracowników tymczasowych w rynku pracy wynosi 1,8 proc., ale np. w Wielkiej Brytanii jest to aż 4,5 proc., w Holandii 2,5 proc., we Francji 2,4 proc. W Polsce natomiast jest to zaledwie 0,3 proc. osób zatrudnionych" - powiedział Delbar.