Unijne granty dla naukowców przyznaje nie tylko Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia dla doktorantów i osób, które otworzyły przewód doktorski, wypłacają także województwa. Wsparciem są objęci naukowcy z tych dziedzin nauki, które zostały uznane za szczególnie istotne dla regionu. Stypendyści są wybierani w konkursach, które ogłaszają instytucje wskazane przez urzędy marszałkowskie.

Zasady przyznawania wsparcia i jego wysokość różnią się regionalnie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rekomendowało jedynie, aby średniomiesięczna wysokość grantu wynosiła od 3 do 5 tys. zł. Na przykład Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wypłaca doktorantom stypendium w wysokości do 30 tys. zł w ciągu trzech lat. Najbliższy konkurs ogłosi w październiku. O grant do 30 tys. zł mogą ubiegać się doktoranci z zakresu nauk ścisłych i technicznych z woj. kujawsko-pomorskiego. Tamtejszy urząd marszałkowski konkurs ogłosi we wrześniu. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, który w poprzedniej edycji konkursu przyznawał doktorantom wsparcie w wysokości 20 tys. zł, obecnie zdecydował się na pilotażowy program stypendiów specjalistycznych. Granty będą tylko dwa, ale za to po 100 tys. zł każdy. Zostaną wypłacone w trzech transzach.

– Postawiliśmy dodatkowy warunek, że stypendia wypłacimy doktorantom, którzy już podjęli współpracę z gospodarką w celu praktycznego zastosowania wyników ich badań – mówi Magdalena Krzemieniecka z WUP w Szczecinie.

Wnioski o stypendium można składać w szczecińskim WUP do końca czerwca.

Informacji o konkursach można szukać na stronach internetowych urzędów marszałkowskich. Konkursy na stypendia dla doktorantów w III i IV kwartale odbędą się w kilku województwach.