Rozpoczynają się staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w firmach. Szkoły ponadgimnazjalne mogą oddelegować swoich pracowników do przedsiębiorstw, żeby zapoznali się z nowoczesnymi technologiami. Ten typ projektów jest możliwy do realizacji w ramach Poddziałania 3.4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które wdraża Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt może napisać szkoła lub inna instytucja. W tym drugim przypadku konieczna jest zgoda dyrektora placówki, ponieważ podczas odbywania stażu przez nauczyciela, szkoła musi zapewnić za niego zastępstwo. W czerwcu w woj. podlaskim rozpocznie się realizacja pilotażowego programu dla 20 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym, którzy będą odbywać staż w firmach skupionych wokół podlaskiego Klastra Obróbki Metali.

Projekt napisało Centrum Promocji Podlasia z Białegostoku. Potrzebę szkoleń dla nauczycieli zdiagnozowało, realizując inny projekt dla klastra. Okazało się, że szkoły nie przygotowują dobrze do zawodu i nauczyciele nie znają nowoczesnych technologii.

– Nie wiedzą, jak wygląda proces technologiczny i jak obsługuje się nowoczesne maszyny – mówi Iwona Masalska z Centrum Promocji Podlasia.

Na upowszechnienie kształcenia ustawicznego, m.in. programy doskonalenia zawodowego w firmach dla nauczycieli zawodu, w latach 2007–2013 przewidziane jest 29 mln euro.