Największe biura podróży działające w Polsce jeszcze nie odczuwają skutków kryzysu gospodarczego. Polacy nadal chętnie wyjeżdżają na wakacyjny odpoczynek. Spadła jedynie liczba wyjazdów integracyjnych organizowanych dla dużych firm i korporacji, które wdrożyły programy oszczędnościowe.

– Spowodowało to, że mniej pracy mają osoby prowadzące tego typu imprezy. Natomiast ciągle poszukujemy kandydatów chętnych do podjęcia pracy pilota wycieczek zagranicznych oraz rezydentów – mówi Marek Sawicki z biura podróży Itaka.

Obowiązki pilota

Praca wycieczek lub rezydentów tylko pozornie wydaje się prosta. Każdego dnia są oni narażeni na stres związany z różnymi losowymi przypadkami.

– W czasie wyjazdów zagranicznych uczestnicy wycieczek chorują lub ulegają wypadkom – podaje przykłady Marek Sawicki.

Polscy turyści mają opinię trudnych klientów i z tego też powodu pilot czy rezydent musi być też psychologiem.

Osoby wykonujące zawód pilota wycieczek przyznają, że jest to praca trudna i wymagająca, ale też sezonowa.

Niezbędne kwalifikacje

Uprawnienia pilota wycieczek uzyskuje się po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed właściwą terytorialnie komisją egzaminacyjną powoływaną przez marszałków województw. Pilotem wycieczki zagranicznej lub rezydentem może zostać osoba mająca średnie wykształcenie oraz znająca dobrze języki obce.

Kursy uprawniające do takiego zawodu organizują m.in. biura podróży. Kurs musi być przygotowany według wytycznych zawartych w załączniku do rozporządzenia ministra gospodarki z 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. nr 15, poz. 103 i 104).

Dodatkowo pilot wycieczek musi zdać egzamin ze znajomości języka obcego. Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień pilota wycieczek oraz tym samym uzyskania licencji – legitymacji i identyfikatora, składają po skończeniu kursu i zdaniu egzaminu wniosek do marszałka województwa zawierający m.in. zaświadczenie lekarskie i oświadczenie o niekaralności. Urząd marszałkowski poświadcza w legitymacji pilota znajomość języków obcych wnioskującego.

Zarobki pilotów wynoszą od 3,5 do 7 tys. zł miesięcznie.