Na początku sierpnia marszałek przedstawił Radzie Ochrony Pracy wnioski dotyczące zmiany na stanowisku GIP. Wówczas rada negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Borys-Szopy, a jednocześnie pozytywnie - wniosek dotyczący zamiaru powołania Zająca, dotychczasowego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Opinia Rady nie jest jednak dla marszałka wiążąca.

Borys-Szopa pełniła funkcję GIP od marca 2006 r.