Posłowie podkomisji powołanej przez połączone komisje: finansów oraz polityki społecznej i rodziny przyjęli zmianę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2010 r. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) będą mogły pobierać maksymalnie 3,5 proc. wartości składek wpłacanych przez ubezpieczonych, a nie jak obecnie 7 proc.

"Fundusze emerytalne są jedynymi przedsiębiorcami, którzy mają z góry zagwarantowany zysk, także w czasie kryzysu. Ponieważ jest on dziś ogromny, powinien zostać obniżony" - mówił na posiedzeniu podkomisji ekspert OPZZ Andrzej Strębski.

Natomiast prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka podkreśliła, że "na proponowanym obniżeniu składki duże fundusze stracą nawet 74 proc. swoich zysków, zaś małe ok. 61 proc.".

Nowelizacja Powszechnych Towarzystw Emerytalnych

Zgodnie z drugą zmianą, przyjętą dziś przez podkomisję, od 2010 r. mają być obniżone opłaty za zrządzenie OFE, pobierane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE).

Obecnie opłaty te dzielą się na dwie części: procentową i kwotową. PTE pobierają obydwa te rodzaje opłat niezależnie od wielkości swoich aktywów.

Po nowelizacji PTE, których aktywa nie będą przekraczały 8 mld zł, będą mogły pobierać za zarządzanie OFE, miesięcznie 0,045 proc. wartości swoich aktywów netto. Przy aktywach od 8 mld zł do 20 mld zł będzie to miesięcznie 3,6 mln zł plus 0,04 proc. od nadwyżki ponad 8 mld zł. Przy aktywach od 20 mld zł do 35 mld zł miesięczna opłata wyniesie 8,4 mln zł plus 0,032 proc., od nadwyżki ponad 20 mld zł. Od aktywów w granicach od 35 mld zł do 45 mld zł będzie to 13,2 mln zł plus 0,023 proc. od nadwyżki ponad 35 mld zł miesięcznie.

Zasadnicza zmiana dotyczy jednak towarzystw, których aktywa przekroczą 45 mld zł. Nie będą one bowiem mogły w ogóle pobierać opłaty procentowej, a jedynie opłatę kwotową wynoszącą 15,5 mln zł miesięcznie, niezależnie od wielkości swoich aktywów.

Kolejna przyjęta przez podkomisję zmiana przewiduje, że do 31 października 2009 r. OFE będą musiały złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wydanie pozwolenia na zmianę swojego statutu, zaś do 1 stycznia 2010 r. będą zobowiązane dostosować statuty do przepisów znowelizowanej ustawy.

Teraz projekt trafi do dalszych prac w komisjach finansów oraz polityki społecznej i rodziny.