Osoby, które straciły pracę, będą mogły do końca 2010 roku złożyć wniosek do starosty o pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego.
Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu zostanie on skierowany do Sejmu.
Projekt zakłada wsparcie z Funduszu Pracy dla osób, które spłacają kredyty mieszkaniowe i straciły pracę po 1 lipca 2008 r. Z pomocy będzie mogła skorzystać także rodzina, jeśli między współmałżonkami istnieje wspólność majątkowa i jeżeli jeden z małżonków nie ma pracy.
Zainteresowani będą mogli otrzymać co miesiąc przez rok maksymalnie 1200 zł. Po dwóch latach po zakończeniu wypłacania tego wsparcia będą musieli oddać pieniądze w równych ratach w ciągu ośmiu lat. Zwracane przez nich kwoty nie będą oprocentowane.
Z pomocy finansowej będą mogli skorzystać pracownicy zwolnieni przez pracodawcę, osoby, z którymi firmy rozwiązały umowy cywilnoprawne, oraz ci, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą i nie zatrudniali pracowników. Wsparcia nie otrzymają osoby, które same zwolniły się z pracy, i te, z którymi pracodawca rozwiązał umowę bez wypowiedzenia z ich winy. Projekt przewiduje, że o pomoc nie będzie też mogła ubiegać się osoba, która ma inne mieszkanie lub dom jednorodzinny, posiada do innego lokalu jedno z praw spółdzielczych lub jest najemcą innego lokalu lub domu.
O pomoc mogą ubiegać się osoby, które po utracie pracy zarejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni. Muszą też pobierać zasiłek, a w dniu składania wniosku o wsparcie finansowe do starosty za pośrednictwem urzędu pracy są nadal zarejestrowane jako bezrobotni. Wniosek o pomoc trzeba złożyć do końca 2010 roku.