Szpitale czekają na zapowiadane od dawna przez Narodowy Fundusz Zdrowia szkolenia dotyczące systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). NFZ w lipcu 2008 r. podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości w ochronie zdrowia. Projekt o wartości 3,7 mln zł będzie realizowany do końca grudnia 2010 r. Przewiduje on między innymi przeszkolenie kadry zarządzającej szpitali w zakresie raportowania i posługiwania się systemem JGP. Szkolenia będą dotyczyć organizacji procesu raportowania, kodowania z użyciem klasyfikacji chorób, zasad wyboru procedury głównej i procedur dodatkowych. Przeszkolone ma zostać 1,3 tys. osób: kierowników szpitalnych działów analityczno-statystycznych oraz pracowników zajmujących się kodowaniem świadczeń medycznych. Szkolenia mają trwać cztery dni i zostaną podzielone na dwa moduły: podstawowy i zaawansowany. Będą odbywać się w miastach, w których siedzibę mają wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przeprowadzenie serii szkoleń zostanie zlecone instytucji zewnętrznej. Problem w tym, że mimo iż minął już prawie rok od podpisania umowy NFZ z Ministerstwem Zdrowia, wykonawca nie został wybrany. Nie wiadomo też, kiedy szkolenia ruszą. Jak poinformowała GP Anna Jęczmyk z NFZ, postępowanie przetargowe jeszcze trwa, a dopiero po wyborze wykonawcy zostanie ustalony harmonogram szkoleń. Wiadomo tylko, że w pierwszej kolejności przeszkolona zostanie kadra NFZ. Dopiero potem odbędą się szkolenia dla przedstawicieli szpitali. Ich uczestników mają wyznaczyć dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej, które realizują świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w ramach umowy z NFZ. Z każdego ZOZ ma być zgłoszona jedna osoba. Wyjątkiem są szpitale kliniczne, które będą mogły wytypować po dwie osoby.

Z telefonicznej sondy GP wynika, że dyrektorzy szpitali nic nie wiedzą na temat tego projektu. Ich zdaniem szkolenia byłyby bardzo przydatne, ponieważ NFZ zapowiada wprowadzenie w najbliższym czasie systemu JGP w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS).

– Nie mamy żadnych informacji i z niepokojem patrzę na to, co się będzie działo i jak będzie funkcjonować ten system w AOS. Z naszej strony jest pełna gotowość do takiego szkolenia, mamy wyznaczonych pracowników, natomiast nie ma żadnych informacji ze strony NFZ – mówi Marian Przylepa, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Także Artur Puszko, dyrektor SP ZOZ w Nowym Sączu, nic nie wie na temat szkoleń organizowanych przez NFZ.

– Szkolenie byłoby bardzo przydatne, ponieważ zupełnie nie znamy reguł, na jakich NFZ chce wprowadzić JGP do specjalistyki. Przydałoby się również usystematyzowanie wiedzy na temat tego systemu – mówi Artur Puszko.