Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej pozostaną na poziomie z października 2006 r.

ZMIANA PRAWA

Rząd przedstawił na ostatnim posiedzeniu Komisji Trójstronnej propozycje dotyczące wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z art. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 115, poz. 728) kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata. Ostatnia miała miejsce w 2006 roku. Jak ustaliliśmy, rząd, ze względu na kryzys, proponuje, aby kryteria dochodowe pozostały na niezmienionym poziomie. Obecnie prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby samotnie gospodarujące, jeżeli ich dochód nie przekracza 477 zł, oraz rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Pozostaną więc one w dotychczasowej wysokości do kolejnej weryfikacji w 2012 roku.