Średnie wykorzystanie środków dostępnych w PO KL na lata 2007–2013 wynosi prawie 17 proc. Zakontraktowane jest już ponad 30 proc. środków na rozwój służb pomocy społecznej i kadr przedsiębiorstw. Województwa wolniej wykorzystują środki unijne niż instytucje centralne.
Warto pospieszyć się z pisaniem unijnych projektów szkoleniowych, bo maleje kwota środków na ten cel. Z najnowszego raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że na początku maja zakontraktowano już 16,8 proc. wszystkich środków przewidzianych w PO KL na lata 2007–2013. Dla porównania we wszystkich programach operacyjnych zostało zakontraktowane 7,6 proc. środków.
Dobra realizacja PO KL wynika m.in. z jego specyfiki. W jego ramach są realizowane tzw. miękkie projekty, tj. nieinwestycyjne. Dzięki temu ominęły go zawirowania z lat 2007–2008 związane m.in. z przeprowadzaniem oceny oddziaływania na środowisko, które wstrzymały realizację konkursów w innych programach. Tomasz Mazur, analityk finansowy PNO Consultants, wskazuje też, że znaczącym ułatwieniem dla wnioskodawców było to, że mogą od początku realizacji PO KL otrzymywać zaliczki na realizowane projekty. Eksperci zwracają też uwagę na bardzo dużą aktywność firm szkoleniowych i szkół wyższych.