Polityk PSL zaznaczył, że coraz częściej zdarzają się w naszym kraju tego typu klęski jak nawałnice i należy być przygotowanym na szybką pomoc poszkodowanym.

Kalinowski: wielu ludzi straciło dorobek swojego życia

Pomoc należy się zwłaszcza rolnikom, gdyż nawałnice oprócz budynków mieszkalnych zniszczyły także ich warsztaty pracy.

Wicemarszałek Sejmu uważa, że oprócz pomocy ze strony państwa należy zorganizować społeczną akcję wsparcia, podobnie jak w 1997 roku, gdy Polskę nawiedziła klęska suszy.

Jarosław Kalinowski podkreślił, że sprawa klęsk żywiołowych będzie na pewno omawiana na jednym z pierwszych posiedzeń Sejmu po wakacjach.