Osoby na etacie, przebywające na urlopie wychowawczym nie otrzymają z ZUS wpłaconych po 1 stycznia 1999 r. składek z tytułu prowadzonej firmy. ZUS odda im tylko odsetki. Ustawodawca nie określił jednak trybu ich zwrotu. Wskazał jedynie, że powinien się odbyć do końca 2014 roku. Część przedsiębiorczych rodziców może więc czekać na zwrot ich pieniędzy nawet pięć lat.

Nie trzeba płacić

Zmiany w opłacaniu składek przez osoby na etacie, które prowadziły biznes i były na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, są przewidziane w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe. Obecnie czeka ona na podpis prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że zacznie obowiązywać od 1 września.

Ustawa przewiduje, że każda kobieta na etacie, która rozpocznie działalność gospodarczą po 1 września 2009 r. i będzie przebywać na macierzyńskim, nie będzie musiała płacić składek z tytułu prowadzonej firmy (może to robić dobrowolnie). Tak samo będzie w trakcie urlopu wychowawczego, pod warunkiem że prowadzący działalność ją zawiesi.

Uchwalenie ustawy ma też praktyczne znaczenie dla tych osób, które obecnie przebywają na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych i prowadzą firmę. Nie powinny płacić składek od prowadzonego obecnie biznesu i nie powinny spłacać zaległości, jeśli otrzymały z ZUS wezwanie do zapłaty. Tak samo powinny postąpić, jeśli nie otrzymały takiego wezwania.

– ZUS wstrzymał się od wszelkich działań mających na celu ściąganie zaległych należności – mówi Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Rok na złożenie wniosku

Oprócz braku obowiązku opłacania składek ustawa przewiduje też ich umorzenie i zwrot za okres od 1 stycznia 1999 r. do daty jej wejścia w życie. Będzie to możliwe wyłącznie na wniosek. Złoży go osoba, która prowadziła działalność lub firma, w której była wspólnikiem (na przykład spółka jawna czy komandytowa). Zainteresowani muszą złożyć wniosek do swojego inspektoratu lub oddziału ZUS w okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. Jeśli go nie złożą, ZUS od 1 września 2010 roku będzie dochodził niezapłaconych przez nie składek z odsetkami. Jeśli wpłacili je, a nie złożyli wniosku, to ich nie odzyskają.

Nie warto już teraz składać wniosków, bo i tak ZUS ich nie rozpatrzy. Zajmie się tylko tymi wnioskami, które zostaną złożone najwcześniej 1 września 2009 r.