Aż 57 szkół w województwie opolskim uczestniczy w projekcie E-Szkoła, szkołą z przyszłością. Inicjatywa nadzorowana przez Opolskie Kuratorium Oświaty polega na przeniesieniu prawdziwych szkół, klas, nauczycieli i uczniów w wirtualną przestrzeń. Choć prawdziwe są też lekcje, w których uczestniczą uczniowie, to zadania, jakie wykonują w ich trakcie, polegają częściowo na wykorzystaniu narzędzi i środków technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Projekt pozwala połączyć elementy oprogramowania informatycznego i tradycyjnej edukacji, programów do zarządzania szkołą oraz wyposaża nauczycieli w sprzęt elektroniczny.

Doświadczenia zdobyte w projekcie pozwalają, aby pod egidą Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu szkoły składały projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wirtualne lekcje

W ramach projektu nauczyciele otrzymali m.in. dostęp do portalu regionalnego, w tym oprogramowanie pozwalające na tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz narzędzia ułatwiające ocenianie i prowadzenie dziennika elektronicznego. Narzędzia te ułatwiają nauczycielom przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz skracają czas potrzebny na zebranie wyników procesu nauczania.

Dzięki osobistemu notebookowi nauczyciele mają również stały dostęp do cyfrowych treści edukacyjnych oraz narzędzi komunikacyjnych i administracyjnych. Mogą przygotować się w domu do zajęć, następnie poprzez bezpieczną bezprzewodową sieć informatyczną wykorzystać edukacyjne treści cyfrowe w klasie, prowadzić dziennik elektroniczny i komunikować się z rodzicami oraz uczniami. Osobisty notebook zapewnia nauczycielom stały dostęp do systemu informatycznego e-Szkoły, dzięki czemu korzystanie z technologii informatycznych w szkole stało się efektywne.

Wywiadówki przez internet

Dodatkowo same szkoły otrzymały zestaw oprogramowania, który pozwala łatwiej zarządzać placówką i prowadzić jej dokumentację w formie elektronicznej (programy: Sekretariat, Dziennik Lekcyjny, Księga zastępstw itp.).

– Przekazane oprogramowanie pozwala na zarządzanie procesem edukacyjnym oraz łatwiejsze i szybsze przygotowywanie zestawień i raportów m.in. na potrzeby rodziców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Rodzicom stworzono narzędzia pozwalające na łatwiejszy kontakt z nauczycielami, możliwość nadzoru nad postępami w nauce podopiecznych, a także dostęp do efektów pracy dziecka wraz z komentarzami nauczyciela – mówi Lesław Tomczak, przewodniczący Opolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego i dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, które realizują projekt.

Technologia w służbie nauki

Jak wskazują autorzy projektu, jego wdrażanie wymaga rozważnego wprowadzania zmian w określonym czasie, np. dwu lub trzyletnim.

– Wszystkie elementy dostarczone w ramach projektu muszą spełniać wysokie wymogi techniczne i technologiczne. W czasie lekcji nie powinny zdarzać się zaburzenia toku lekcyjnego wynikające z niepoprawnie działającego portalu, sprzętu sieciowego lub notebooków. Również nauczyciele, jak i sama szkoła muszą poprzez szkolenia zostać przygotowani do wdrażania i prowadzenia projektu, samo wdrożenie musi być na bieżąco monitorowane – podkreśla Lesław Tomczak.

PROJEKT E-SZKOŁA

Elementy, z jakich składa się projekt e-Szkoła, szkoła z przyszłością:

● regionalny portal edukacyjny,

● zasoby edukacyjne umieszczone na szkolnym i regionalnym serwerze (wykonane przez nauczycieli i uczniów),

● oprogramowanie do zarządzania szkołą,

● lokalne sieci komputerowe,

● szkolenia skierowane do nauczycieli.

PRZYKŁAD: NOTEBOOK DLA NAUCZYCIELA

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Otmuchowie otrzymali osobiste notebooki, dzięki czemu mają stały dostęp do systemu informatycznego e-Szkoły. Poza tym szkoła otrzymała licencje dostępowe do regionalnego portalu e-Szkoły. Cały teren szkoły jest wyposażony w dostęp do Wi-Fi w każdym punkcie szkoły i jednocześnie monitorowany przez kamery wykorzystujące sieć informatyczną. Poza tym szkoła została wyposażona w telefony IP, które umożliwiają porozumiewanie się między jej pomieszczeniami.

Źródło: www.eszkoly.pl