Bez zbędnego czekania

Wyższe nakłady na onkologię spowodowały również poprawę dostępności do leczenia chirurgicznego i chemicznego w przypadku kobiet chorujących na nowotwory.

– Obecnie ich leczenie odbywa się bez zbędnego oczekiwania. Oddziały prowadzące standardowe leczenie cytostatykami mają zapewnioną właściwą dostępność do leków onkologicznych – uważa profesor Jerzy Stelmachów, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Problemem jest wciąż utrudniony dostęp do leczenia promieniami jonizującymi – szczególnie w województwie mazowieckim, gdzie pacjentki czekają sześć, osiem tygodni na leczenie.

Narodowy program

Leczenie onkologiczne jest finansowane nie tylko przez NFZ, ale również w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W tegorocznym budżecie państwa zarezerwowano na jego realizację 250 mln zł. Część ekspertów wypowiada się jednak bardzo sceptycznie w kwestii skuteczności jego działania. Programu broni profesor Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

– Nie można mówić, że jest on źle realizowany, skoro został uchwalony w 2005 roku. Trudno jest oceniać jego skutki dla onkologii w tak krótkim wymiarze czasu – dodaje.

Dzięki uchwaleniu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, budżet musi co roku rezerwować środki, które są przeznaczane na ograniczanie liczby zachorowań na nowotwory złośliwe będące następstwem palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia. Pozwala również na przeprowadzanie badań profilaktycznych z zakresu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego.

Zła ocena Szwedów

Mimo bardzo pozytywnej oceny stanu polskiej onkologii przez resort zdrowia i część onkologów, zdecydowanie inaczej ocenia go raport przygotowany przez szwedzkich naukowców Karolinska Institutet oraz Stocholm School of Economics.

Według nich, dostęp do nowoczesnych terapii w Polsce jest jednym z najgorszych w Europie, a nakłady na ochronę zdrowia bardzo niskie. W związku z tym, polscy pacjenci mają utrudniony dostęp do nowoczesnego leczenia onkologicznego (w tym do leków innowacyjnych). W Szwecji, która może się pochwalić największymi sukcesami w zwalczaniu i leczeniu nowotworów, na mieszkańca przypada 207 euro rocznie, Niemczech – 216 euro a w Polsce zaledwie 41 euro.