W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z nią od IV kwartału tego roku wszyscy rolnicy oraz domownicy ubezpieczeni w KRUS, bez względu na wielkość gospodarstwa, będą płacić jednakową podstawową miesięczną składkę, która będzie wynosi 10 proc. emerytury podstawowej (67,51 zł).

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne od 50 do 100 ha będą do KRUS wpłacać dodatkowe składki w wysokości 12 proc. emerytury podstawowej. To powoduje, że łączne obciążenia z tego tytułu tej grupy rolników wyniosą 149 zł miesięcznie. Jeśli rolnik prowadzi gospodarstwo od 101 do 150 ha, dodatkowo będzie musiał dopłacić równowartość 24 proc. emerytury podstawowej. W praktyce oznacza to, że taka osoba będzie musiała co miesiąc wpłacić 230 zł. W przypadku gospodarstw od 150 do 300 ha składka zostanie zwiększona o 36 proc., także emerytury podstawowej. Ta grupa rolników zapłaci więc 311 zł. Rolnicy posiadający gospodarstwa przekraczające 300 ha, dodatkowo wpłacą 48 proc. emerytury podstawowej. W efekcie najbogatsi rolnicy będą musieli zapłacić 392 zł miesięcznie.