Od przyszłego roku warunki wykonywania 23 zawodów medycznych ureguluje nowa ustawa. Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Nowe przepisy dotyczą m.in. masażystów, asystentek stomatologicznych, dietetyków, fizjoterapeutów, logopedów, opiekunów dziecięcych i medycznych, protetyków słuchu oraz optyków okularowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w kraju jest ponad 103 tys. osób wykonujących zawody, których ma dotyczyć nowa ustawa.

Jak podkreśla resort zdrowia, głównym celem ustawy jest dokładne uregulowanie kwalifikacji i zasad wykonywania zawodów medycznych.

- Obecnie zdarza się, że w systemie ochrony zdrowia pracują osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a wykonują zawód medyczny na zasadzie przyuczenia do zawodu - mówi Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Często np. porady dietetyczne czy masaże są wykonywane przez osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień zawodowych, lecz tylko ukończone kursy szkoleniowe.

- Brak odpowiednich regulacji, które dokładnie określają warunki wykonywania zawodu, powoduje zbyt daleko idącą swobodę w dostępie do nich - podkreśla Marek Rajkiewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapii.

Zdaniem jednak wielu psychoterapeutów, projekt ustawy zbyt restrykcyjnie ogranicza prawo do wykonywania ich zawodu. Proponuje się w nim, aby psychoterapeutą mógł być tylko lekarz lub magister psychologii, którzy odbył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Obecnie zawód ten jest również wykonywany przez osoby, które mają wyższe wykształcenie z zakresu np. socjologii czy pedagogiki. W opinii psychoterapeutów wprowadzenie nowych przepisów może spowodować ograniczenie w dostępie do udzielanych przez nich usług.

Oprócz posiadania odpowiedniego wykształcenia mechanizmem, który pozwoli na zweryfikowanie dostępu do jednego z 23 zawodów medycznych, będzie obowiązek uzyskiwania wpisu do rejestru osób uprawnionych do ich wykonywania. Jego brak spowoduje, że pracodawca nie będzie mógł zatrudnić masażysty, logopedy czy dietetyka. Za uzyskanie wpisu trzeba będzie zapłacić 50 zł. W projekcie ustawy proponuje się, żeby osoby wykonujące zawód medyczny musiały uzyskać wpis w rejestrze maksymalnie do końca 2012 roku. Dzięki temu będą miały czas na uzupełnienie swoich kwalifikacji zawodowych.

- W poprzednich projektach ustawy o niektórych zawodach medycznych brakowało takiego okresu - mówi Marek Rajkiewicz.

PROJEKT USTAWY O ZAWODACH MEDYCZNYCH

PLUSY:

• ograniczenie dostępu do zawodów medycznych osób bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych

• ciągłe podnoszenie umiejętności zawodowych pracowników, których dotyczy ustawa

• rozwój małych firm organizujących kursy szkoleniowe dla kadr medycznych

MINUSY:

• wykluczenie z zawodu osób, które nie będą posiadały odpowiednich kwalifikacji, a wykonują go od wielu lat

• ograniczenia w dostępie do usług wykonywanych przez psychoterapeutów

• dodatkowe koszty dla budżetu państwa