Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, chodzi o placówki, mające powyżej 400 łóżek, których właścicielem jest samorząd terytorialny. Wysokość przyznanej dotacji ma być zróżnicowana. "Pieniądze między szpitale zostaną podzielone tak, aby uzyskały one wyższy wskaźnik rentowności" - podało CIR w komunikacie po posiedzeniu rządu.

"Z analizy wykorzystania poprzednich dotacji wynika, że obecnie przyznane środki szpitale przeznaczą także na spłatę przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych" - podkreślono.

"Umożliwi im to negocjacje z wierzycielami np. w kwestii odstąpienia od częściowego naliczania odsetek, a w przypadku dostawców - zapewni ciągłość w dostarczaniu wyrobów medycznych. Część szpitali prawdopodobnie wykorzysta otrzymane środki na restrukturyzację i redukcję zadłużenia wymagalnego" - informuje CIR.

Środki na wypłatę tych dotacji są zaplanowane w tegorocznej ustawie budżetowej, w części przeznaczonej na zdrowie.