"Koncepcja biznesu odpowiedzialnego społecznie jest bardzo bliska "Solidarności". Chcemy promować pracodawców, którzy oprócz zysku dbają też o pracowników i lokalne społeczności" - ocenił w poniedziałek szef śląsko-dąbrowskiej "S" Piotr Duda.

Jego zdaniem, realizowany przez związkowców projekt może także dać nowy impuls dla dialogu społecznego w regionie - nie tylko na szczeblu wojewódzkim, gdzie działa komisja dialogu społecznego, ale i w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Działania prowadzone w ramach projektu "Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w woj. śląskim" rozpisano na najbliższy rok. W tym czasie odbędzie się m.in. regionalna i 10 lokalnych konferencji z udziałem przedsiębiorców, związkowców, samorządowców i organizacji pozarządowych.

"Chcemy wśród gości tych spotkań utwierdzić przekonanie, że społeczna odpowiedzialność może być źródłem sukcesu w biznesie" - powiedziała koordynująca projekt Agnieszka Lenartowicz-Łysik z biura szkoleń śląsko-dąbrowskiej "S".

Ważną częścią tych konferencji będą przykłady dobrych praktyk, prezentowane przez przedstawicieli firm na co dzień realizujących działania CSR (Corporate Social Responsiblity), czyli oparte na idei społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Projektowi będą towarzyszyć działania promocyjne i reklamowe. Idea CSR będzie promowana m.in. na billboardach, w spotach radiowych, reklamie prasowej oraz internecie. Powstanie folder oraz publikacja z materiałami konferencyjnymi.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu "Kapitał Ludzki". Wiodącym partnerem jest śląsko-dąbrowska "Solidarność", ale w działania zaangażowana będzie też katowicka Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Projekt nadzoruje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Promocja odpowiedzialnego biznesu to kolejne działanie śląsko- dąbrowskiej "S", finansowane ze środków europejskich. Wcześniej związek prowadził m.in. szkolenia zawodowe dla bezrobotnych w ramach kampanii "Akademia Rynku Pracy", "40 wspaniałych" i "Pierwsza Szychta". Związek był też jednym z partnerów w projekcie "Praca dla dwojga" oraz kilku projektach realizowanych wspólnie z zagranicznymi organizacjami związkowymi.