Projekt rozporządzenia dotyczącego specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Resort zdrowia podkreśla, że proponowane zmiany powinny sprzyjać zmniejszaniu emigracji lekarzy, a w niektórych przypadkach zachęcić do powrotu do kraju.

W ocenie resortu, zniesienie podziału na specjalizacje podstawowe i szczegółowe doprowadzi m.in. do skrócenia czasu ich odbywania. Rozporządzenie umożliwi lekarzom, posiadającym prawo wykonywania zawodu, podejmowanie dowolnej specjalizacji. Zmienia także termin rozpoczęcia specjalizacji medycznej - do 15 listopada i 15 kwietnia.

Ponadto, nowe przepisy dają m.in. możliwość zaliczenia połowy okresu pracy i szkolenia (przed rozpoczęciem specjalizacji) do specjalizacji. Rozporządzenie wprowadza też rezygnację z egzaminu praktycznego w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES) - natomiast egzamin ustny może obejmować część praktyczną z wyłączeniem procedur inwazyjnych.