Decyzje kadrowe Prezesa KRUS

W odpowiedzi na postępowanie sprawdzające doniesienia medialne o nepotyzmie.

W związku z postępowaniami kontrolnymi zarządzonymi przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczącymi doniesień prasowych gazety codziennej "Dziennik" z 17 lipca br., Prezes KRUS Roman Kwaśnicki w dniu 6 lipca br. zawiesił na czas nieokreślony w wykonywaniu obowiązków służbowych trzy osoby sprawujące kierownicze stanowiska w KRUS wymienione w artykułach prasowych.