Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że w tym tygodniu prześle do konsultacji projekty nowelizacji ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zmiany dotyczą m.in. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego pięciolatków, a także wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków. Ponadto nowe przepisy mają doprowadzić do poprawy jakości nadzoru pedagogicznego, międzynarodowego programu nauczania i wsparcia integracji cudzoziemców w polskim systemie kształcenia.

- Żeby zachęcić młodych ludzi do wykonywania zawodu nauczyciela, wynagrodzenie stażysty zostanie podwyższone z 82 proc. do 100 proc. kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej - mówi Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji narodowej.

Dodaje, że w przyszłym roku kwota bazowa będzie dwukrotnie zwiększana i wyniesie łącznie 10 proc. Jedną z najważniejszych kwestii będzie zmiana zasad rozpoczęcia nauki przez dzieci urodzone w 2003 i 2004 roku.

- Ich rodzice będą mieli prawo wskazać, czy pójdą one do szkoły w wieku sześciu lub siedmiu lat - wyjaśnia Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej.

Natomiast pięciolatki w 2010 i 2011 roku będą miały zagwarantowane wychowanie przedszkolne. W 2012 roku wszystkie pięciolatki będą obowiązkowo chodzić do przedszkola.

Resort edukacji chce też zapewnić bezpłatną edukację imigrantom różnych narodowości. Obecnie jest ona bezpłatna wyłącznie dla obywateli UE.

- Należy umożliwić im bezpłatną naukę języka polskiego oraz przekazać wiedzę o naszym kraju - wyjaśnia Katarzyna Hall.

Nowelizacja ustaw dotyczyć będzie również samorządów, które uzyskają możliwość rezygnacji z regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli. Jednak w zamian będą zobowiązane przedstawiać np. radzie gminy sprawozdanie o średnich płacach pedagogów.