•  Zmiany w ZUS. Premier nadał ZUS nowy statut. Zmieniła się struktura organizacyjna centrali ZUS i jednostek terenowych. Tę ostatnią dostosowano do podziału administracyjnego państwa. Spośród dotychczasowych oddziałów ZUS 16 wyznaczono w miastach wojewódzkich. Wyjątkiem jest województwo śląskie - z siedzibą w Chorzowie. W centrali ZUS zmniejszono liczbę departamentów, łącząc ze sobą te o zbliżonych zadaniach. Utworzono departament integracji europejskiej, do którego będzie należeć m.in. pozyskiwanie funduszy europejskich na projekty realizowane przez ZUS. Po zmianach liczba departamentów zmniejszyła się z 32 do 27.
  Więcej www.zus.pl
 •  Konto dla emeryta. Lubelski oddział ZUS zachęca emerytów do założenia rachunku w banku. Akcja skierowana jest do tych, którzy jeszcze takiego nie mają. ZUS argumentuje, że ma to być dla świadczeniobiorców bezpieczniejsze, łatwiejsze i zyskowniejsze. Zachęcić do tego mają spotkania z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów i szeroka akcja informacyjna w oddziałach ZUS. W rządowym projekcie zmiany ustawy emerytalnej przewidziano, że od 2009 roku ZUS będzie wymagał od osób ubiegających się o emerytury podania numerów rachunków bankowych do przesyłania świadczeń.
  Więcej www.zus.pl
 •  Pracodawcy o zatrudnieniu niepeŁnosprawnych. Prawo do dłuższego urlopu, dłuższe przerwy w czasie dnia pracy, częstsze absencje chorobowe czy trudności w kontaktach interpersonalnych - to zdaniem pracodawców najbardziej negatywne strony zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z badań przeprowadzonych na rzecz kampanii - W pełni zaradni - wynika też, że zdaniem niepełnosprawnych instytucje i urzędy pracy nie dostrzegają, że mają oni takie same prawa jak inni potencjalni pracownicy. - Wiedza na temat korzyści, ale i uciążliwości wynikających z zatrudnienia niepełnosprawnych jest znikoma, dlatego w świadomości społecznej dominuje brak zainteresowania pracą tych osób - uważa Jacek Męcina, ekspert PKPP Lewiatan.
  Więcej www.pkpplewiatan.pl
 •  Wzrost zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W I połowie 2007 roku liczba wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemców wzrosła o 2,2 proc. w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku. Od stycznia do końca czerwca 2007 r. wojewodowie otrzymali 7076 wniosków, a wydali 7750 zezwoleń na pracę (o 10,7 proc. więcej niż w I połowie 2006 roku), z czego ponad 2,3 tys. to przedłużenia zezwoleń na pracę. Liczba odmów była bardzo niska - jedynie 1,3 proc. wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie. Liczba zezwoleń na pracę udzielonych w ostatnich latach wynosiła: w 2006 roku - 10 tys. 754, w 2005 roku 10 tys. 304, w 2004 roku 12 tys. 381.
  Więcej www.mps.gov.pl
 •  BRAKUJE PIENIĘDZY NA OŚWIATĘ. - Brakuje funduszy na szkoły, ponieważ wysokość subwencji oświatowej jest źle obliczana - powiedzieli przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu na ostatnim spotkaniu z Sylwią Sysko-Romańczuk, wiceminister edukacji narodowej. Subwencja jest liczona na jednego ucznia. Spada liczba uczniów, a co za tym idzie, maleje też wysokość subwencji. Największe koszty generują jednak wynagrodzenia dla nauczycieli., których nie ubywa. - Dlatego przy obliczaniu wysokości subwencji musi być uwzględniana liczba nauczycieli - podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. W tym roku wysokość subwencji wzrosła o 1,5 mld zł. Faktycznie jej wysokość nie uwzględnia nawet wskaźnika inflacji.
  Więcej www.men.gov.pl