Zmiana prawa Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby lekarz w tym samym czasie mógł robić kilka specjalizacji, a nie jak obecnie tylko jedną. W ten sposób chce zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z nim lekarz będzie mógł starać się o uznanie tytułu specjalisty uzyskanego na terenie innego państwa, jeśli będzie miał prawo wykonywania zawodu na terenie Polski, a okres szkolenia specjalizacyjnego odbytego zagranicą nie będzie krótszy niż jest to określone w przepisach krajowych.

Ponadto resort zdrowia chce zrezygnować z obowiązującego obecnie ograniczenia, zgodnie z którym, lekarz w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację. Taka zmiana - zdaniem resoru - spowodować ma zwiększenie liczby specjalistów, a tym samym polepszyć dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Jednocześnie projekt rozporządzenia nie zmienia okresu trwania wybranych specjalizacji. W dalszym ciągu uzyskanie tytułu np. specjalisty II stopnia (w zależności od dziedziny medycznej) będzie trwało od dwóch do pięciu lat. Musi to być potwierdzone zdaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Przygotowanie nowego rozporządzenia stało się konieczne po przyjęciu przez rząd nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Część przepisów, które do tej pory były regulowane rozporządzeniem, została przeniesiona do wymienionej ustawy. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z trybem odbywania specjalizacji, ustalania liczby miejsce szkoleniowych oraz odbywania specjalizacji przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl