Zmiana prawa - Lekarz koordynator jest odpowiedzialny za wydawanie właściwych dyspozycji ratownikom obecnym na miejscu wypadków, gdzie są osoby poszkodowane.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) określa jedynie ogólny zakres zadań wykonywanych przez lekarza koordynatora. Projekt rozporządzenia przygotowany przez resort zdrowia ma doprecyzować wykonywane przez niego czynności. Do jego obowiązków ma należeć uzyskiwanie informacji od placówek medycznych o miejscu, rodzaju i liczbie osób poszkodowanych w zdarzeniach, gdzie jest wymagana interwencja ratowników medycznych. Ponadto musi on monitorować liczbę łóżek w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz na intensywnej terapii w poszczególnych województwach.