Do 20 sierpnia dyrektorzy szkół powinni przygotować wnioski o dofinansowanie monitoringu w szkołach. Taki termin przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Jest on dostępny na stronie www.bip.men.gov.pl.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakładało bowiem, że uchwała zostanie przyjęta najpóźniej do 3 sierpnia. Dokument ten jednak nie został jeszcze przedstawiony na Komitecie Rady Ministrów. Resort edukacji zapewnia jednak, że w związku z opóźnieniami, zawarte w projekcie terminy ulegną przesunięciu, tak aby były możliwe do zrealizowania. Uchwała, a także rozporządzenie w tej sprawie, mają być wydane do końca sierpnia.

Zgodnie z projektem o dotację z budżetu państwa będą mogły starać się m.in. szkoły i zespoły szkół, w których uczy się nie mniej niż 200 uczniów. Dofinansowanie będzie można też przeznaczyć na modernizację i rozbudowę funkcjonujących już systemów monitorowania wizyjnego. Do podziału będzie 40 mln zł.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl