Jeśli pracodawca nie dostarczy pracownikom podczas upału zimnych napojów, może narazić się na karę grzywny.
Pracodawca musi dostarczyć pracownikom zimne napoje, jeśli temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25 stopni C albo 28 stopni C na stanowisku pracy w pomieszczeniu.
- Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników - mówi Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy.
Dodaje, że nie ma znaczenia, czy pracownik pracuje na stanowisku, na którym cały dzień utrzymuje się wysoka temperatura, czy też tylko przez kilka godzin. Jeśli więc pracodawca nie będzie chciał dostarczać pracownikom napojów, twierdząc, że wysoka temperatura w pomieszczeniach (np. przy pracy biurowej) nie utrzymuje się cały dzień, wówczas popełni wykroczenie. Za to grozi mu kara grzywny.
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279) nie określają czasu, przez jaki tak wysoka temperatura ma się utrzymywać w pomieszczeniu, żeby pracodawca musiał spełnić ten obowiązek. W związku z tym przyjąć należy, że napoje trzeba dostarczać pracownikowi, zawsze gdy temperatura przekroczy określony poziom wysokości.
Pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników ustala stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania.