Obradująca we wtorek senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą jednogłośnie przyjęła wniosek o rozpatrzeniu projektu "Internetowej szkoły języka polskiego", złożonego przez fundację Semper Polonia.

"W chwili obecnej około 15 mln Polaków mieszka poza granicami kraju. Bardzo ważne jest, aby dzieci i młodzież wyjeżdżające ze swoimi rodzicami na emigrację miały kontakt z językiem polskim. Jeżeli nie będą uczyły się języka ojczystego, bardzo ciężko będzie im wrócić do Polski" - powiedział przewodniczący komisji Andrzej Person (PO).

Projektowana internetowa szkoła języka polskiego ma służyć głównie osobom pochodzenia polskiego o różnym stopniu znajomości języka polskiego i ma wspierać ich wysiłki w uczeniu się. Założenia do tego projektu pozytywnie zaopiniowali m.in. kierownik Pracowni Badań nad Językiem Polskim Uniwersytetu Śląskiego dr Romuald Cudak i autorka podręczników szkolnych dr Grażyna Czetwertyńska.

Potrzebna jest kwota ok. 20 mln zł

"Konsultacje trwają i będą trwały. Projekt musi być dostosowany do standardów nauki przez internet. Ważne jest, aby osoby uczące się mogły uzyskać zaliczenie i świadectwo ukończenia tej szkoły" - tłumaczył wiceprzewodniczący komisji Roman Ludwiczuk (PO).

"Na samo uruchomienie tego projektu potrzebna jest kwota ok. 20 mln zł" - poinformował Ludwiczuk.