RzĄd zajmie się uSTAWĄ O SYSTEMIE OŚWIATY. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło już uzgodnienia międzyresortowe nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Jutro zajmie się nią Rada Ministrów. Projekt przewiduje utworzenie Ośrodków Wsparcia Wychowawczego dla gimnazjalistów. Znajdzie się w nim także rozdział określający prawa i obowiązki ucznia, a także kary za ich nie przestrzeganie i nagrody za wzorowe zachowanie czy szczególne osiągnięcia. Nowela zobowiąże także do założenia każdemu uczniowi specjalnej karty, w której będą odnotowywane wszystkie uwagi dotyczące jego zachowania.

Więcej www.men.gov.pl

DOTACJE NA MONITORING. Do 20 sierpnia dyrektorzy szkół powinni przygotować wnioski o dofinansowanie monitoringu w szkołach. Następnie samorządy muszą przygotować wniosek zbiorczy i złożyć go do 24 sierpnia do wojewody. Taki harmonogram przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. MEN zakładał, że uchwała będzie przyjęta przez Radę Ministrów najpóźniej do 3 sierpnia. Jednak nie będzie ona przedmiotem obrad na dzisiejszym posiedzeniu.

Więcej www.bip.men.gov.pl

Strajk lekarzy. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia spada liczba strajkujących szpitali. Obecnie, według danych resortu zdrowia, w akcji uczestniczy 189 zakładów opieki zdrowotnej. Najwięcej, bo 55, strajkuje na Śląsku oraz w województwie łódzkim (29). Natomiast Ogólnopolski Związek Zawodowy uważa, że liczba podawana przez resort jest zaniżona. Z jego danych wynika, że obecnie strajk odbywa się w 250 szpitalach, głodówki prowadzone są w czterech, a w 82 lekarze złożyli wypowiedzenia z pracy.

Więcej www.ozzl.org.pl

WIĘCEJ DANYCH W SIO. Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w sprawie danych zbieranych w Systemie Informacji Oświatowych. Od nowego roku szkolnego dyrektorzy szkół będą musieli podawać do SIO także informacje o liczbie uczniów korzystających z zajęć na temat wychowania do życie w rodzinie, będących uchodźcami oraz o liczbie nauczycieli planujących zdobyć wyższy stopień awansu zawodowego. Resort chce też wydłużyć termin składania danych. Szkoły będą musiały wysłać je do samorządów do 31 marca i 30 września każdego roku. Następnie samorządy będą miały dziesięć dni na opracowanie danych i przekazanie ich kuratorom.

Więcej www.bip.men.gov.pl

O jedno uzdrowisko mniej. Resort zdrowia przygotował projekt rozporządzenia, które pozbawia Jastrzębie-Zdrój statusu uzdrowiska. Zdaniem ministerstwa miasto to w związku z rozwojem przemysłu straciło wszelkie walory lecznicze i nie spełnia wymogów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Na terenie Jastrzębia-Zdroju leczone były choroby narządów ruchu i reumatologiczne.

Więcej www.mz.gov.pl