Klub PiS zgłosił w poniedziałek na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Leszka Dobrzyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości minionej kadencji.

Informację o kandydaturze przekazał w poniedziałek PAP Klub Parlamentarny PiS.

Na zgłoszenie kandydatów na Rzecznika Praw Dziecka kluby mają czas do poniedziałku. Nowy RPD może zostać wybrany jeszcze przed sejmowymi wakacjami, na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu.

Leszek Dobrzyński urodził się 5 czerwca 1967 roku w Szczecinie. Był członkiem szczecińskiego oddziału "Solidarności Walczącej" do momentu rozwiązania tej organizacji w 1993 roku. Uczestniczył też w pracach podziemnej Komisji NSZZ "Solidarność" w swoim zakładzie pracy.

W 1988 roku uzyskał dyplom technika elektronika. Jak podkreślono w informacji przekazanej PAP przez PiS, w tym samym czasie, z przyczyn ideowych, odmówił służby w komunistycznym wojsku.

W 2005 roku został posłem. Pracował w sejmowych komisjach Rodziny i Praw Kobiet oraz Polityki Społecznej. Zgłosił pomysł podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Stosowna uchwała została podjęta w 2007 roku przez Sejm. W 2006 roku ukończył studia na wydziale politologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dobrzyński jest pomysłodawcą "Szczecińskiego tygodnia rodzicielstwa zastępczego"

Dobrzyński jest pomysłodawcą "Szczecińskiego tygodnia rodzicielstwa zastępczego", corocznej akcji, w trakcie której przez tydzień odbywały się spotkania, konferencje, akcje propagandowe związane z rodzicielstwem zastępczym.

Żona Dobrzyńskiego - Katarzyna - przez 13 lat była nauczycielką. Obecnie od kilku lat pełni funkcję dyrektora rodzinnego domu dziecka. Jak podkreślono w informacji przekazanej PAP przez PiS, zainteresowania rodzicielstwem zastępczym Dobrzyńskiego sięgają 1999 roku, kiedy to rozpoczął wraz z żoną w Szczecinie starania o utworzenie rodzinnego domu dziecka.

W zeszłym tygodniu PO zgłosiła do pełnienia funkcji rzecznika Szefa Kapituły Orderu Uśmiechu Marka Michalaka.