ZMIANA PRAWA Do wniosku o awans zawodowy nauczyciele nie będą już mogli dołączać dodatkowej dokumentacji świadczącej o ich osiągnięciach.

Nauczyciele, którzy przystępują do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w sprawie awansu zawodowego, nie będą musieli przedstawiać planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji i oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Informacje o nich będzie zawierać zaświadczenie dyrektora szkoły, dołączane do wniosku. Tak wynika z projektu zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

- Obowiązek przedstawiania komisji planu, sprawozdania i oceny był swego rodzaju formą kontroli pracy dyrektora. Rezygnacja z niego to krok w dobrym kierunku - uważa Małgorzata Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Niemcach, woj. lubelskie.

Dodatkowo uchylony zostanie przepis, zgodnie z którym do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciele mogą dołączać dodatkowe dokumenty świadczące o ich osiągnięciach zawodowych. W opinii ministerstwa dzięki temu nauczyciele nie będą składać wielu zbędnych zaświadczeń, tzw. teczek niemających znaczenia dla uzyskania danego stopnia awansu.

- Taka zmiana rzeczywiście zmniejszy liczbę przedstawianych dokumentów - uważa Jolanta Gałczyńska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dodaje, że podczas rozmowy przed komisją, nauczyciele nadal będą mogli przedstawić dodatkowe osiągnięcia. Ponadto nowelizacja precyzuje, że pedagodzy będą mieli dwa tygodnie na uzupełnienie braków formalnych w dokumentacji składanej na potrzeby awansu zawodowego.

Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, podkreśla, że zaproponowane zmiany są kosmetyczne i powielają projekt przedstawiony w marcu. W jej ocenie, obecnie awans zawodowy skupia się na potrzebach nauczyciela, a nie ucznia. W efekcie nie gwarantuje zmian jakościowych w szkole. Nauczyciele podejmują jednorazowy wysiłek w celu osiągnięcia określonego stopnia gwarantującego podwyższenie zarobków.

Dlatego OSKKO postuluje wprowadzenie nowego systemu, tzw. awansu rzeczywistego na nowe kierownicze stanowiska.

- Należy utworzyć formalne stanowiska liderów w szkole: szefów zespołów przedmiotowych, wychowawczych, szkolnych koordynatorów itp. Ich objęcie wiązałoby się z odpowiedzialnością, ale też z większymi zarobkami - podkreśla Joanna Berdzik.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl