• PIELĘGNIARKI ZAPOWIADAJĄ PIKIETĘ POD SEJMEM. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiada pikietę Sejmu w czasie pierwszego posiedzenia izby po wakacjach 22-24 sierpnia. Wtedy właśnie do Sejmu ma trafić projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej przedłużającej 30-proc. wzrost pensji dla pracowników medycznych. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia ma się odbyć debata poświęcona aktualnym problemom pielęgniarstwa. Będą w niej uczestniczyły przedstawicielki OZZPiP. Związek chciałby przypomnieć o swoich żądaniach także przed gmachem Sejmu i dlatego wystąpił do władz Warszawy o pozwolenie na publiczne zgromadzenie od 22 do 24 sierpnia non stop.
  • MUNDURKI DLA BIEDNYCH I BOGATYCH. Możliwość noszenia przez uczniów jednej szkoły strojów jednolitych, w kilku wersjach zróżnicowanych w zależności od ich ceny, budzi wątpliwości Janusza Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich. W tym przypadku mogą być naruszone konstytucyjne zasady: równości oraz obowiązku poszanowania i ochrony godności każdego człowieka. RPO napisał o tym do wicepremiera, ministra edukacji Romana Giertycha. Zwrócił także uwagę, że ustawa o systemie oświaty mówi wyraźnie o noszeniu przez uczniów stroju jednolitego, a nie kilku wersji ubioru szkolnego.

Więcej www.brpo.gov.pl

ŁÓDŹ POMAGA PLACÓWKOM MEDYCZNYM. Kolejne pięć milionów złotych dofinansowania otrzymają z miejskiej kasy trzy szpitale i trzy zakłady opieki zdrowotnej w Łodzi w ramach restrukturyzacji. W sumie w tym roku miasto przeznaczyło na oddłużenie placówek służby zdrowia 17 mln zł. Dzięki restrukturyzacji część długów placówek zostaje umorzona, znikną także zobowiązania np. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej www.lodz.pl

PRACA DLA KOBIET PO 50 ROKU ŻYCIA. Ze względu na problemy ze znalezieniem pracy przez kobiety po 50 roku życia, Anna Kalata, minister pracy i polityki społecznej podjęła decyzję o przeznaczeniu 15 mln zł rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu: Aktywna Kobieta. Środki te posłużą realizacji projektów aktywizacji zawodowej kobiet przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy i zgłoszonych przez samorządy powiatów.

Więcej www.mpips.gov.pl

KOSZTY LIKWIDACJI SZPITALI. Zarząd województwa śląskiego zwrócił się do dyrekcji wszystkich placówek, których organem założycielskim jest samorząd województwa, o informację na temat kosztów odpraw dla wszystkich pracowników szpitali w razie ich likwidacji. Protestujący lekarze oceniają, że jest to próba nacisku na nich. Zarząd zaprzecza i tłumaczy, że jest to element przygotowań na wypadek tzw. czarnego scenariusza. Pogarsza się bowiem sytuacja finansowa 56 placówek podległych samorządowi.

Więcej www.silesia-region.pl