Zarząd Ruchu przyjął program restrukturyzacji zatrudnienia, który zakłada zmniejszenie liczby pracowników o 15 proc., czyli ok. 800 osób do końca września tego roku - poinformowała spółka w komunikacie.

"Zdaniem zarządu spółki powinno to przynieść oszczędności rzędu 2,7 mln zł miesięcznie, począwszy od października 2008 roku" - napisano w komunikacie.

Projekt programu został skierowany do konsultacji z radą pracowników spółki oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Ruchu. Ostateczny kształt programu będzie znany po zakończeniu procesu konsultacji społecznych.

"W opinii zarządu sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki uzasadnia podjęcie decyzji o istotnej redukcji zatrudnienia (zwolnienia grupowe). Na chwilę obecną, przy aktualnym poziomie przychodów i osiąganych marż spółka nie może pozwolić sobie na tak wysoki poziom zatrudnienia (5.395 osób na dzień 30 czerwca 2008 r.). Utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia skutkowałoby stałym pogarszaniem sytuacji finansowej spółki. Redukcja zatrudnienia pozwoli na istotne ograniczenie kosztów działalności spółki, co pozytywnie wpłynie na wyniki spółki już w roku 2009" - napisano.

Wstępnie szacowany koszt realizacji programu wynosi ok. 43,5 mln zł, w tym ok. 1,8 mln zł z tytułu odpraw pieniężnych wynikających z Ustawy o zwolnieniach grupowych, ok. 3 mln zł z tytułu wypłat odpraw pieniężnych za skrócony okres wypowiedzenia oraz ok. 38,7 mln zł z tytułu wypłat odszkodowań dla osób objętych gwarancjami zatrudnienia z "Porozumienia z dnia 13 czerwca 2005 r.".

Na koszty realizacji programu spółka utworzyła wcześniej rezerwę.