Firmy zatrudniające pracowników sezonowych nie będą musiały za każdym razem, przy powierzaniu im pracy, wysyłać ich na szkolenia bhp.
Trzeba uprościć zasady wydawania świadectwa pracy dla pracowników zatrudnionych do prac sezonowych albo dorywczych - uważa senator Władysław Sidorowicz (PO), jeden ze współautorów projektu nowelizacji kodeksu pracy.
Senackie propozycje zakładają więc, że przedsiębiorca, który zatrudnia na umowę na czas określony pracownika do prac sezonowych albo dorywczo, nie będzie obligatoryjnie wydawać mu świadectwa pracy za każdym razem, gdy taka umowa wygaśnie. Warunkiem jest jednak, aby strony nawiązały kolejną umowę o pracę przed upływem 90 dni od dnia ustania ostatniego stosunku pracy. Pracodawca nadal, jak obecnie będzie musiał na żądanie pracownika wydawać mu taki dokument.
- To szczególnie istotne w odniesieniu dla takich pracodawców jak ja, którzy zwiększają zatrudnienie pracowników głównie w sezonie - mówi Stanisław Robuń, właściciel firmy budowlanej z województwa podkarpackiego.
Tłumaczy, że wydawanie świadectw pracy pracownikom za każdym razem, gdy wygasa im umowa na czas określony - szczególnie gdy planowane jest nawiązanie kolejnej takiej umowy - rodzi niepotrzebne koszty.
Władysław Sidorowicz tłumaczy z kolei, że zatrudnienie dorywcze, cykliczne lub sezonowe realizowane jest w zależności od potrzeb pracodawcy i dlatego należy wprowadzić ułatwienia. Wskazuje, że z tego powodu nie powinno się stosować do tego typu zatrudnienia kodeksowych rygorów przewidzianych dla typowych stosunków pracy np. umów o pracę na czas nieokreślony.
Kolejnym ułatwieniem, jakie przewiduje projekt, jest zniesienie konieczności wykonywania wstępnych badań lekarskich dla pracowników, którzy już posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
- Obecnie ten sam pracownik za każdym razem, kiedy od nowa podejmuje u mnie pracę, musi wykonywać wstępne badania lekarskie. To dla mnie spory koszt - mówi Jarosław Cieszacki z Firmy Handlowo-Usługowej Jarciesz z województwa podlaskiego.
Monika Libertyńska z zadowoleniem przyjmuje też projektowaną regulację, zgodnie z którą pracodawcy będą zwolnieni z obowiązku przeszkolenia w zakresie bhp pracownika przed dopuszczeniem go do pracy w sytuacji, gdy mają zamiar zatrudnić go ponownie na tym samym co wcześniej stanowisku, w ramach kolejnej umowy o pracę, o ile nie upłynie więcej niż 90 dni od poprzedniej umowy.
- Agencja pracy tymczasowej, jako pracodawca takiego pracownika, musi za każdym razem przeszkolić go w zakresie bhp, kiedy kieruje go do pracy. To uciążliwe i kosztowne - podkreśla Monika Libertyńska.
PROPOZYCJE ZMIAN W KODEKSIE PRACY
• pracodawca zatrudniający pracownika do prac dorywczych lub sezonowych nie będzie musiał po ustaniu każdej umowy o pracę wydawać mu świadectwa pracy, o ile nawiąże z nim przed upływem 90 dni kolejną umowę
• zniesienie konieczności odbycia wstępnych badań lekarskich dla osób przyjmowanych do pracy, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
• zwolnienie pracodawcy z obowiązku przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy, gdy jest zatrudniany przez tego samego pracodawcę na tym samym stanowisku w ramach kolejnej umowy o pracę