Nie będzie zgody na wprowadzenie rozwiązań niekorzystnych dla pracowników bez odpowiednich zabezpieczeń, m.in. subsydiowania zatrudnienia ze środków budżetowych - poinformował dziś w oświadczeniu przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek.

"Z nadzieją przyjmuję fakt podjęcia przez rząd pakietu antykryzysowego przedstawionego przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, ale jednocześnie wyrażam zaniepokojenie, że nie zostały zadeklarowane żadne środki budżetowe na jego realizację" - napisał Śniadek.

Dodał, że wszystkie kraje chroniące swój rynek pracy ponoszą koszty budżetowe, które i tak z reguły są mniejsze od kosztów ponoszonych przez gospodarkę z tytułu rosnącego bezrobocia.

"Podkreślam z całą stanowczością, że nie będzie naszej zgody na wprowadzenie rozwiązań niekorzystnych dla pracowników (12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy) bez odpowiednich zabezpieczeń wymagających uzgodnienia ze związkami zawodowymi oraz bez pozostałych zapisów pakietu antykryzysowego, w tym przede wszystkim odpowiedniego finansowania z zaangażowaniem środków budżetowych tzw. częściowego bezrobocia (subsydiowane zatrudnienie) oraz wprowadzenia ustawowego ograniczenia okresu trwania umów zawieranych na czas określony" - czytamy w komunikacie.

Śniadek dodał, że oczekuje "bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji trójstronnych szczegółów pakietu oraz jasnych deklaracji ze strony rządu, iż pakiet antykryzysowy musi być uzgodniony z partnerami społecznymi".

Pakiet antykryzysowy przyjęty w ub. piątek przez pracodawców i związki zawodowe zakłada m.in. ruchomy czas pracy i ograniczenie umów na czas określony oraz zniesienie opodatkowania zapomóg i bonów towarowych dla pracowników.