bezrobocie spada. GUS podał, że bezrobocie na koniec czerwca zmniejszyło się do 12,4 proc. (w maju 13 proc.). Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu czerwca 1,89 mln osób i była niższa niż przed miesiącem o 90 tys., czyli o 4,5 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem była ona niższa o 592,5 tys. osób. Wskaźnik bezrobocia: 12,4 proc. jest najniższy od października 1999 r. (wynosił wtedy 12,2 proc.).

Więcej www.stat.gov.pl

ZasiŁek opiekuńczy dla wŁaścicieli firm. Senatorowie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ustawodawczej zajmowali się wczoraj projektem ustawy (pierwsze czytanie) regulującej sposób wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Nowelizacja ma na celu legislacyjną realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku. TK uznał, że zasiłek opiekuńczy powinien być także wypłacany osobom dobrowolnie podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu (m.in. prowadzącym działalność gospodarczą).

Więcej www.senat.gov.pl

Kanon lektur szkolnych uchylony. Rząd uchylił rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 3 lipca 2007 r. dotyczące zmiany listy lektur szkolnych. Zakres wprowadzonych zmian wzbudził kontrowersje i szeroką dyskusję społeczną. Chodziło m.in. o włączenie do kanonu lektur twórczości Jana Dobraczyńskiego i skreślenie Witolda Gombrowicza. Zastrzeżenia zgłosił także minister kultury i dziedzictwa narodowego. Rząd uznał za konieczną ponowną analizę wykazu lektur.

Więcej www.kprm.gov.pl

Brakuje inspektorów transportu drogowego. W Polsce brakuje inspektorów transportu drogowego, odpowiedzialnych m.in. za kontrole firm przewozowych. Minister transportu Jerzy Polaczek chce podwoić ich liczbę od 2008 roku. Obecnie jest ich 320. Zdaniem Alvina Gajadhura, rzecznika głównego inspektora transportu drogowego, wpłynęłoby to na wzrost liczby kontroli firm przewozowych.

Więcej www.gitd.gov.pl

Wydatki na zdrowie rosnĄ. Z najnowszych badań OECD Health Data wynika, że w ostatnim 15-leciu we wszystkich krajach wzrosły nakłady na opiekę zdrowotną, przeciętnie z 5 proc. PKB w 1970 roku do 6,9 proc. PKB w 1990 roku i do 9 proc. PKB w 2005 roku. Najwyższe są one w USA (15,3 proc. PKB w 2005 roku, w 1990 roku - 11,9 proc.), Szwajcarii (11,6 proc.) i Francji (11,1 proc.). Polska również zanotowała wzrost - z 4,8 proc. do 6,2 proc. PKB, ale w rankingu krajów OECD wyprzedzamy tylko Koreę (6 proc. PKB). Dla porównania - Słowacja wydaje na zdrowie 7,1 proc. PKB, Czechy - 7,2 proc., Węgry - 8,1 proc., Hiszpania - 8,2 proc., a Grecja - 10,1 proc. PKB. Co czwarty kraj OECD wydaje na ochronę zdrowia więcej niż 10 proc. PKB.

Więcej www.mp.pl