Zmiana prawa Prezes NFZ będzie mógł wydawać zgodę na pokrycie kosztów transportu sanitarnego do Polski pacjenta przebywającego w innym państwie UE.

Jeszcze na tym posiedzeniu Senatu odbędzie się głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi do ustawy uchwalonej przez Sejm 10 lipca o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Senatorowie proponują m.in., aby lekarz wystawiający receptę dla osoby pochodzącej z innego kraju UE miał obowiązek wpisywania numeru dokumentu potwierdzającego jej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto Senat chce rozszerzenia zakresu dostępu do świadczeń medycznych przysługujących bez kolejki, m.in. inwalidom wojennym i wojskowym. W ustawie przyjętej przez Sejm znalazł się przepis, który zakładał, że osoby te miałyby zapewnione pierwszeństwo w dostępie do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Natomiast senatorowie proponują, aby w to miejsce wpisać zwrot: świadczeń opieki zdrowotnej, co jest zdecydowanie szerszym pojęciem.

Nowelizacja ustawy zdrowotnej zakłada również zmiany w zasadach pokrywania kosztów transportu sanitarnego. Obecnie pacjent przebywający na leczeniu np. w innym państwie UE musi sam za niego zapłacić. Nowelizacja ustawy zakłada, że prezes NFZ lub dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu mogliby wydawać zgodę na pokrycie kosztów transportu sanitarnego do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie członkowskim lub do miejsca leczenia oraz zamieszkania w kraju. W tym celu wykorzystywany byłby najtańszy środek komunikacji, dostosowany do stanu zdrowia pacjenta.

Po przyjęciu ustawy przez Senat musi ona ponownie trafić do Sejmu.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl