W tym tygodniu partnerzy społeczni przedstawią propozycje wykazu prac w szczególnych warunkach pracy i o szczególnym charakterze uprawniających do emerytur pomostowych. W czasie ostatniego posiedzenia Zespołu Komisji Trójstronnej ds. ubezpieczeń społecznych na takie rozwiązanie zgodził się wicepremier Przemysław Gosiewski.

- To stawia rząd w trudnej sytuacji, gdyż pierwotnie zapowiadano, że wykaz prac uprawniających do emerytur pomostowych zostanie ujawniony dopiero po uchwaleniu ustawy przez Sejm - wyjaśnia Jeremi Mordasewicz reprezentujący PKPP Lewiatan w Komisji Trójstronnej.

Zdaniem pracodawców, prawo do emerytur pomostowych powinno być przyznane górnikom. W praktyce oznaczałoby to likwidację specjalnego systemu emerytalnego, który umożliwia bezterminowe przechodzenie na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek pracownikom kopalni pracującym pod ziemią.

Inaczej do problemu przyznania nowych świadczeń podchodzą związki zawodowe. Proponują one, aby podstawą do przygotowania nowego wykazu było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

- Przekażemy stronie rządowej obecnie obowiązujący wykaz prac w szkodliwych warunkach i o szczególnym charakterze. Jednocześnie związki branżowe przedstawią swoje propozycje uzupełnienia tej listy o takie zawody, których zbyt długie wykonywanie może grozić utratą zdrowia - mówi Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.

Natomiast NSZZ Solidarność proponuje, aby podstawą dalszych negocjacji było sprawozdanie przygotowane przez Zespół Ekspertów Medycyny Pracy.

- Nie możemy podważać ustaleń przyjętych przez specjalistów medycyny pracy. Jednak nie wykluczamy możliwości pracy nad innymi rozwiązaniami. Do końca roku jest dużo czasu, aby dopracować rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron - mówi Zbigniew Kruszyński, członek prezydium NSZZ Solidarność.

320 tys. osób może mieć prawo do emerytur pomostowych

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl