Prawie 30 tys. firm ZUS ustanowił w ubiegłym roku hipotekę przymusową na nieruchomości. Może to zrobić niezależnie od wysokości długu.
W 2007 roku ZUS złożył prawie 27 tys. wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 1,05 mld zł z odsetkami - mówi Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS.
Wyjaśnia, że jeśli przedsiębiorcy nie płacą składek, ZUS ma prawo dokonania wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości, której są właścicielami. Jeśli nie ma ona księgi, ZUS może wystąpić do sądu o jej założenie. Krystyna Wierzbicka z Inspektoratu ZUS w Ciechanowie podkreśla, że ZUS ma prawo złożenia wniosku o wpis hipoteki niezależnie od kwoty zaległych składek.
- Ustanowienie hipoteki przymusowej jest dopuszczalne, gdy dług wynosi np. 300 zł lub 300 tys. zł - tłumaczy.
Jej zdaniem to wygodny i skuteczny sposób zabezpieczenia, często stosowany przez ZUS.
- Inne formy zabezpieczenia spłaty zaległych składek, takie jak np. egzekucja z wynagrodzenia czy z rachunku bankowego dłużnika, są mniej skuteczne - mówi.
Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej przez ZUS jest doręczona dłużnikowi decyzja o określeniu wysokości należności z tytułu składek.
- Sąd może ustanowić hipotekę przymusową na każdej nieruchomości, której właścicielem jest przedsiębiorca - mówi Janusz Dzianachowski, prawnik w kancelarii Linklaters.
Hipoteka może obciążać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, część ułamkową nieruchomości, jeżeli stanowiła udział dłużnika, albo nieruchomość będącą współwłasnością łączną dłużnika i jego małżonka. ZUS może tez ustanowić hipotekę przymusową na gruncie i budynkach będących w użytkowaniu wieczystym przez dłużnika.
Przedsiębiorca po spłaceniu zaległych składek będzie musiał wykreślić hipotekę. Zapłaci za to 100 zł.
- ZUS nie ma obowiązku składać wniosku do sądu o wykreślenie hipoteki - mówi Mikołaj Skorupski.
Tłumaczy, że ZUS jest zobowiązany do wydania właścicielowi nieruchomości dokumentów umożliwiających wykreślenie hipoteki, np. pokwitowania spłaty długu.