Janina Klimek, która doradza rolnikom podczas Dni Otwartych Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, powiedziała, że takie ubezpieczenia to wymóg ustawowy.

Rolnicy mogą ubezpieczyć się na wypadek wydarzeń losowych takich jak: susza, przymrozki czy grad.

Jeśli rolnik nie ubezpieczy się, spotka go kara finansowa - w tym roku ustalona na poziomie 7 złotych od hektara.