Od 1 stycznia 2009 r. ZUS będzie musiał rozpocząć wypłatę rent i emerytur kapitałowych oraz emerytur pomostowych. Ich wypłata wymaga zmian w systemie informatycznym ZUS, a Sejm nie rozpoczął jeszcze prac nad ustawami, które mają to regulować.
• Czy ZUS jest przygotowany do nowych zadań, które czekają go od stycznia?
- ZUS, bez względu na termin uchwalenia koniecznych ustaw, zrealizuje swoje obowiązki. Inną kwestią jest natomiast sposób ich realizacji. Trudno wymagać od ZUS, że od 1 stycznia 2009 r. będzie dysponował docelowym systemem informatycznym niezbędnym do realizacji nowych zadań, gdy akty prawne zostaną uchwalone pod koniec tego roku. Przygotowanie i wdrożenie docelowego oprogramowania, które w pełni wesprze realizację zadań związanych z drugim etapem reformy emerytalnej, planujemy na połowę 2009 roku. Do tego czasu będziemy wykorzystywać istniejące systemy informatyczne oraz prototyp rozwiązania docelowego. Przygotowaliśmy więc wariant gwarantujący bezpieczeństwo wypłat.
1
• Na czym on polega?
- W ZUS i Asseco Poland trwają prace analityczne i projektowe zespołów problemowych, których głównym zadaniem jest opracowanie założeń do prototypowego rozwiązania wspomagającego obsługę emerytur mieszanych, rent kapitałowych oraz emerytur pomostowych. Podstawą do tych przygotowań są projekty ustaw przygotowane przez stronę rządową. Przygotowane oprogramowanie zostanie poddane w II połowie roku szczegółowym testom, aby obsługa nowych świadczeń od stycznia 2009 roku przebiegała bez zakłóceń. Przyjęty sposób realizacji procesu przygotowania ZUS do nowych zadań, do momentu publikacji nowych rozwiązań prawnych w Dzienniku Ustaw, nie będzie związany z ponoszeniem przez ZUS żadnych kosztów. Najistotniejsze wydaje się jednak to, że osoby, które będą przechodzić na emerytury lub renty od 1 stycznia 2009 r., nie mają powodu do niepokoju. Świadczenia będą wyliczone na podstawie danych posiadanych przez Kompleksowy System Informatyczny, a dodatkowo będziemy w razie konieczności korzystać z pomocy Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.
2
• A co z emeryturami pomostowymi?
- Także w tym przypadku oczekujemy na przyjęcie przez Sejm ustawy. Z punktu widzenia ZUS algorytm liczenia wysokości emerytur pomostowych będzie podobny do tych obecnie obowiązujących. Także w tym przypadku, nie ponosząc żadnych kosztów, przeprowadziliśmy analizę, w jaki sposób będziemy postępować przyznając takie świadczenia. Okazało się, że korzystając z danych zgromadzonych w KSI, wyliczymy wysokość kwoty, bowiem będziemy mogli określić jej parametry.
• Od 2010 roku pracodawcy będą musieli płacić składki do Funduszu Emerytur Pomostowych. Jak wyglądają przygotowania do tej operacji?
- Zakładamy, że data utworzenia tego funduszu nie ulegnie zmianie. ZUS musi mieć bowiem rok nie tyle na stworzenie samego systemu, co na przygotowanie nowego programu Płatnik, który będzie uwzględniał obowiązek płacenia składki w wysokości 3 proc. na FEP.
• Czy w związku z tym zamieszaniem osoby starające się o renty kapitałowe otrzymają je w terminie?
- Wypłaty rent kapitałowych nie są zagrożone w żaden sposób. Początkowo sposób wypłaty lub też narzędzia nie będą ostateczne. Pracownicy ZUS na początku będą musieli się bardziej napracować, bo nie we wszystkim będzie ich wspierał KSI.
• A co z wypłatą emerytur wyliczanych na podstawie kapitału w ZUS i OFE? Czy będą opóźnienia?
- Wykluczone. Od paru miesięcy pracujemy nad tzw. interfejsem wymiany danych z OFE. Na bazie tych projektów musimy przygotować nowe rozwiązania.
• Czy to oznacza, że ZUS policzy nowe świadczenia bez względu na datę uchwalenia nowych ustaw?
- Tak. Problemem nie jest policzenie wysokości świadczeń, bo w tym mamy doświadczenie. Większym problemem może się okazać organizacja wypłat czy drukowanie decyzji. Nic nie wskazuje jednak na to, żeby ZUS ze wspomnianymi problemami sobie nie poradził.
3
• PIOTR STARZYK
członek zarządu ZUS od 2006 roku. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Wcześniej m.in. dyrektor departamentu wdrożenia i rozwoju kompleksowego systemu informatycznego w Centrali ZUS
DGP