•  Tańsze zatrudnianie cudzoziemców. 50, 100, 200 zł - to nowe opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemców. Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 26 października, dotyczące tej kwestii podpisała minister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska. Pracodawca zapłaci 50 zł, w przypadku gdy chce zatrudnić cudzoziemca na okres do trzech miesięcy, 100 zł - gdy ubiega się o zatrudnienie cudzoziemca na okres dłuższy niż trzy miesiące, 50 zł - gdy wnioskuje o przedłużenie zezwolenia na pracę, oraz 200 zł - gdy zamierza delegować pracownika do Polski, by realizować usługi eksportowe. Obecnie opłata za wniosek wynosiła 936 zł, a za przedłużenie zezwolenia - połowę tej kwoty.
    Więcej www.mps.gov.pl
  •  Co roku waloryzacja emerytur i rent. Od 1 marca 2008 r. corocznie będą waloryzowane renty i emerytury. Podwyżka, oprócz wzrostu cen, uwzględni też część wzrostu płac. Obejmie nie tylko emerytury i renty wypłacane przez ZUS, ale też świadczenia innych grup zawodowych. Ponieważ w 2007 roku nie było waloryzacji świadczeń, waloryzacja w 2008 roku uwzględni nie tylko inflację i wzrost cen z 2007 roku, ale także za 2006 rok. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 191, poz. 1368.
  •  Wcześniejsze emerytury takŻe w przyszŁym roku. Do 31 grudnia 2008 r. osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub charakterze mogą skorzystać z możliwości wcześniejszego zakończenia pracy pod warunkiem osiągnięcia wymaganego wieku i stażu. Uprawnienia do wcześniejszych emerytur zachowają także kobiety, które w 2008 roku ukończą 55 rok życia i będą miały 30-letni staż pracy. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 191, poz. 1369.
  •  Cztery miliardy euro na naukę. Nawet 4 miliardy euro z programów operacyjnych UE może być w Polsce wykorzystane dla rozwoju nauki. Fundusze na naukę mogą pochodzić z czterech programów operacyjnych UE: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. Pieniądze będą przeznaczane m.in. na rozwój infrastruktury badawczej oraz na kształcenie.
    Więcej www.nauka.gov.pl