Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej pięciu pracowników, którzy drogą elektroniczną przekazują do ZUS dokumenty rozliczeniowe, nie muszą do 21 lipca tego roku kupować bezpiecznych e-podpisów.

Wczoraj Senat przyjął nowelizację ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Zgodnie z nią, niekwalifikowane podpisy wydane płatnikom przez ZUS będą jeszcze ważne przez 12 miesięcy.

Dzięki temu firmy, które jeszcze nie kupiły podpisów kwalifikowanych, będą mogły korzystać z e-podpisów wydanych przez ZUS do czasu utraty ich ważności. Po upływie tego terminu przedsiębiorcy będą zobowiązani stosować w kontaktach z ZUS tylko bezpieczny podpis elektroniczny.