■  PREZYDENT ZAWETUJE PRYWATYZACJĘ. Prezydent Lech Kaczyński zapowiedział, że jeśli będą próby prywatyzacji szpitali, to on je będzie wetował. Według niego zdrowie i dostęp do edukacji to wartości, które w jak najmniejszym stopniu powinny być rozdzielane według zasad rynkowych. Kilka godzin później sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Michał Kamiński powtórzył, że Lech Kaczyński będzie wetował zarówno próby prywatyzacji szpitali, jaki i prywatyzacji służby zdrowia.

Więcej www.prezydent.pl

■  ŁAMANIE PRAW PRACOWNIKÓW OCHRONY. Agencje ochrony łamią prawa pracownicze, płacąc poniżej minimalnej stawki. To najważniejsza nieprawidłowość wykazana w badaniach NSZZ Solidarność, które zostały przeprowadzone wśród pracowników ochrony w całej Polsce. Raport powstał na podstawie rozmów z ponad 3,5 tys. pracowników ochrony z całego kraju, które przeprowadzili przedstawiciele związku. Najczęściej pojawiające się problemy to: niskie płace (średnio 5,6 zł brutto za godzinę), duża liczba godzin pracy, umowy zlecenia zamiast umów o pracę, licencje ochroniarskie opłacane przez pracowników oraz niski status społeczny.

Więcej www.solidarosc.org.pl

■  KOBIETA XXI WIEKU. Choć wiele problemów dotyczących równouprawnienia pozostało nierozwiązanych, mamy obecnie do czynienia z tzw. uśpieniem feminizmu, a walka o prawa kobiet uległa pewnej regresji. Tak uważają uczestnicy konferencji Kobieta XXI wieku zorganizowanej przez Instytut Zarządzania, która rozpoczęła się wczoraj w Warszawie. Zbliżamy się do matriarchalnej rewolucji: kobiety coraz częściej są głowami rodzin, decydują o domowych wydatkach i organizują życie rodzinne - przekonywały uczestniczki konferencji Anna Nalazek i Jolanta Bak.

■  WIEK EMERYTALNY KOBIET I MĘŻCZYZN. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski rozważa możliwość skierowania do Trybunału Konstytucyjnego skargi na przepisy dotyczące wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Według niego, nie jest możliwe wskazanie racjonalnych argumentów usprawiedliwiających utrzymanie regulacji określających powszechny wiek emerytalny na poziomie zróżnicowanym według kryterium płci. Przyznał jednak, że prawo unijne nie zawiera bezwzględnego wymogu zrównania wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet, jednak państwa członkowskie powinny dążyć do realizacji zasady równego traktowania.

Więcej www.brpo.gov.pl